นายนิคม ปักกาโล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงยาง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/06/2015
ปรับปรุง 07/12/2017
สถิติผู้เข้าชม 166420
Page Views 239474
 
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวเบญจวรรณ์ ปักกาเวสังข์
หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ

นายประเวศย์ ปัดตาปัดโต
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางอรทัย ฟ้าลี
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนิรัชรา อินทะมา
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางประกิจ พิทักษ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางทวี อำไธสงค์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวเฉลิม ครอบบัวบาน
ผู้ดูแลเด็ก

นางบัวไล ใจตรง
ผู้ดูแลเด็ก